Afrika Kıtasında Demokrasinin Olamamasının Temel Nedenleri

3 Temmuz 2021

 

Günümüzde Afrika kıtasında 54 bağımsız ülke olmasına rağmen halen demokrasi aksamaktadır. Bu durumun sebepleri kıtanın talihsiz tarihi ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Afrika kıtası tarih boyunca gerek konumu gerek kıtadaki ham madde bolluğu gibi sebeplerle sömürge devletlerinin en önemli uğrak noktalarından biri olmuştur. Bu durum, kıtada devamlı ve tutarlı bir demokrasi anlayışının sürdürülememesinin en önemli sebeplerinden biridir. Afrika kıtasının sınırları ve haritadaki konumu Avrupa devletlerinin kontrolü altında çizilmiş ve çoğu etnik grup birbirinden ayrı kalmış ve zamanla birliklerini kaybedip asimile olmuşlardır. Bu sebeple milliyetçilik adı altında bir toplanma söz konusu olamayıp demokratik bir birlik kurulamamaktadır. Bu tarz bir ayrılma Somali’deki gibi iç savaşlara yol açabilmektedir. Bir diğer olumsuz sebep ise bu ülkelerin demokrasi modelinin modern Avrupa devletleri olmasıdır.

 

 

Afrika kıtasındaki devletler, bir demokrasi altyapıları olmadan, geleneksel sistemlerden bu modern sistemlere geçerken doğal olarak afallamaktadırlar. Ayrıca Afrika kıtasında, geleneksel kabile kültürünü yaşatan birçok grup vardır ve bu modern Avrupa örnekleri insanlar arasında bir eski-yeni çatışması ortaya çıkartır. Kimi gelenekçiler demokrasiyi Avrupa yönetiminin bir devamı olarak gördüklerinden reddetmektedirler. Dağınık ve güçsüz iktidarlar da halkın güvenini yeterince kazanmamaktadır. Buna ek olarak, ekonomik güçsüzlük de söz konusudur. Az gelişmiş bu devletlerin güçlü ekonomileri de yoktur. İşsizlik, açlık veya sermayesizlik gibi birçok nedenden dolayı kalkınma yoktur. Devletlerin ve hatta bireylerin önceliği demokrasiden önce ekonomiyi ayakta tutmaktır. 

 

 

Eğitim Yetersizliği 

Afrika kıtasındaki siyasal, ekonomik ve sosyal çalkantıların şüphesiz en önemli sebeplerinden biri de eğitim olanaklarının yetersizliğidir.  Ekonomik zorluklardan dolayı okulların inşa edilememesi, nitelikli eğitimcilerin yetiştirilememesi, coğrafi ve iklim koşulları dolayısıyla ulaşım zorlukları gibi başlı başına sebeplerden dolayı kıtada eğitim halen çok geridedir. Dünyada en yüksek okuryazarlık oranına sahip ülkeler Avrupa devletleri olmakla birlikte en düşük oranlar ise çoğunlukla Afrika ülkelerine aittir. Bilindiği üzere eğitim, bilinçli ve faydalı bireyler yetiştirebilmek adına çok önemli ve göz ardı edilemez bir etkendir.

 

 

Eğitim, demokrasinin gayelerinin ve faydalarının öğretilmesi için aynı zamanda bir araçtır. Dolayısıyla da eğitimsizlik bu kıtadaki demokrasi sallantılarının temel sebeplerinden biridir. Bireylere küçük yaşlarda demokrasinin temelleri öğretilip benimsetilmelidir, aksi takdirde boyun eğme, sömürülme ya da kölelik gibi demokrasi dışı olguların sonu getirilemeyebilir. Afrika gibi eğitim seviyesinin düşük ve vatandaşların bilinçsiz olduğu konumlarda, eğitim bu demokrasi çıkmazından kurtulmanın başlıca çözümlerinden biridir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Aydınlanma Çağı İlk Olarak Hangi Ülkede Başlamıştır? Nasıl Başlamıştır?

25 Kasım 2021

Aydınlanma Çağı İlk Olarak Hangi Ülkede Başlamıştır? Nasıl Başlamıştır?Aydınlanm...

Komünizm ’in Öğretisi nedir?

17 Kasım 2021

Komünizm ’in Öğretisi nedir?Komünizm teorisi genel itibariyle bütün insanların malları...

Kıbrıs'ta neden iki devlet var ?

31 Ekim 2021

Kıbrıs'ta neden iki devlet var ?Kıbrıs'ta neden iki devlet var ? sorusu bugün Türkiye’ni...

Siyasal İslam Nedir?

30 Ekim 2021

Siyasal İslam Nedir?Siyasal İslam, İslamiyet'in kişisel hayatımız dışında sosyal ve siy...