Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin İmzalanmasından Önce Amerika’daki Siyasi Düzen 

26 Haziran 2021

 

Amerika tarihi aslında oldukça eskilere dayanmaktadır. Buzul çağında Asya’dan bu kıtaya göç eden insanların Amerikan yerlilerinin atası olduklarına inanılmaktadır. Avrupalı gelişmiş insanların kıtaya ayak basmasından önce kabileler şeklinde yaşayan bir yerli grup kıtaya hakimdi. Apaçi, Mohawk, Navaho gibi pek çok yerli kabile göçebe bir hayat sürüyorlardı. 15.yy’da kıtanın keşfi, 16. ve 17.yy’da İspanya, Hollanda, İngiltere, Portekiz, Fransa gibi ülkelerden yoğun bir şekilde sömürgecilik anlayışıyla meydana gelen göçler kıtanın tarihini değiştirmeye başlamıştı. 1607 yılında kurulan ilk koloni ile bildiriye kadar sürecek baskıcı bir düzen oluşuyordu.

 

 

Kolonileşme Öncesi Durum

Modern Avrupa insanının kıtaya ayak basması ile zengin ve el değmemiş toprakların keşfedildiğinin anlaşılması çok uzun sürmedi. Amerika tarihi hızlı bir şekilde değişme dönemine girmişti. Sistematik bir şekilde kıta, Avrupa’dan gelen göçmenlerle doldurulmaya ve sömürgecilik anlayışı ile yönetilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyılarına İngilizler hakimdi. Ortada kalan Louisiana dahil oldukça geniş bir alana Fransızlar yerleşmişti. Batı kısmının ise bir kısmı eyalet devleti, bir kısmı İspanya’ya daha sonradan Meksika’ya aitti. İlk hedef kolonileri arttırarak ticareti yoğunlaştırmak ve kıta üzerinde hakimiyeti genişletmekti. Ancak henüz yeterli nüfusa erişilmemişti.

 

Kolonileşmenin Başlaması

1607 yılında İngiltere tarafından Jamestown, Virginia'da kurulan koloni ile merkezden yönetimin temelleri atılmıştır. Ancak bu koloninin ömrü uzun olmamış ve kısa sürede dağılmıştır. 1620 yılında Mayflower ismini taşıyan bir gemi günümüz Amerikalılarının çekirdek kısmını taşımıştır. Gemide bulunanlar Massachusetts eyaleti için de bir sahilde Plymouth Bay Colony adlı koloniyi kurarak yerleşmeyi başarmışlardır. Amerika tarihi bu kolonileşmenin başlamasıyla şekillenmeye ve yeni bir anlayışa doğru sürüklenmeye başlamıştır. İngilizler bu yolla Amerika’nın doğu kıyılarına toplam 13 koloni kurmuşlardır. Amerika’nın doğu kıyıları artık Britanya İmparatorluğunun bir sömürge parçası haline gelmiştir. İngiliz Hakları yasası geçerliydi ve hedef İngiltere’nin zenginleştirilmesiydi. Ticarette Merkantilist bir anlayış vardı. Başka ülkelerle ticaret yasaktı. 

 

 

Bağımsızlık Bildirisi ve Sonrası

Mevcut 13 koloni sömürgecilik anlayışıyla yönetilirken İngiltere’nin yoğun baskısı ve ağır vergi yükü ile karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Nüfusun artması ve yeni dünyada oluşan anlayış bu baskıyı kaldıracak kapasitede değildi. İmparatorlukla Kıta'da bulunan koloniler arası sıkça savaşlar yaşanmaya başladı. 1754 yılında kurulan Albany kongresiyle talep edilen haklar boşa çıktı. 1774 yılında birleşen koloniler Kıtasal Kongre’yi kurdular ve 1776 yılının 4 Temmuz günü ‘Bağımsızlık Bildirisi’ni yayınlayarak yeni devleti ilan ettiler. Amerika tarihi bu bildiriyle öne çıkmıştır. Birleşen koloniler zamanla genişlemeye başlamış ve Fransa ile Meksika’ya ait topraklar ile Ruslara ait Alaska’yı parayla satın almayı başarmışlardır. 

 

 

 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar

1 Eylül 2022

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar yazımızda hem dünyanın dört bir yanına duygularını dağıt...

İSVİÇRE MEDENİ KANUNU NEDİR? TÜRKİYE'DE NE ZAMAN UYGULANDI? 

30 Ağustos 2022

İsviçre Medeni Kanunu, 1907 yılında hukuk profesörü Eugen Huber tarafından hazırlanmıştır...

OLAĞAN ÜSTÜ HAL NEDİR?

30 Ağustos 2022

Olağanüstü hal veya kısa adı ile OHAL, olağanüstü durumlarda devletin hukuki açıdan daha r...

Nikola Tesla

13 Ağustos 2022

 Nikola Tesla Kimdir? Nikola Tesla, 1856 Sırbistan doğumlu Amerikalı bir mucittir. Elektrik ...