Antropoloji Bilim Dalı Nedir?

30 Haziran 2022

Antropoloji Bilim Dalı Nedir?

Antropoloji, insan bilimi olarak da anılmaktadır. Geçmiş ve günümüz zaman topluluklarında yaşayan insanların çeşitli farklı yönlerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. İnsanın kültürel ve fiziki yapısını araştırmaktadır. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinin dahi aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır. Antropoloji bilimi, insanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya; insanlığın başlangıç noktasından itibaren toplulukların çeşitli şartlara nasıl uyarlandığını, bu uyarlanma şekillerinin nasıl gelişip değiştiğini, çeşitli küresel olayların nasıl dönüştüğünü görmeye ve göstermeye çalışır.

İki anlamda bütünsel ve inanılır bir bilimdir. Tüm zamanlar içerisinde yaşamış olan veya yaşayan tüm insanlara ilişkindir. Ayrıca insanlığın tüm boyutlarını kapsamaktadır. Prensip olarak, tüm toplulukların tüm kurumlarıyla ilgilenmektedir. İnsan bilimi özellikle kültürel görelilik, bağlamın derinlemesine şekilde incelenmesi ve kültürler - arası karşılaştırmalara vermiş olduğu önem ile diğer sosyal oluşumlardan ayrılmaktadır. Antropoloji biliminde kullanılan yöntemler bilimsel açıdan oldukça zengindir. Hem nitel yöntemleri hem de nicel yöntemleri aynı anda kullanabilmektedir. Antropoloji alanının tarihinde özellikle etnografiler önemli bir yer tutmuştur. Bir anlamda odağı olmuştur. Bu durumla birlikte özellikle 20. yy’da etnografik çalışmaların ve etnografik ilgi merkezlerinin farklı antropoloji alt dallarında farklı yönelimler gösterdiği görülmektedir. 

Antropoloji Görevleri

Geçmişte yaşamış olan ve günümüzde yaşayan toplumların kültürel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplamak. Belirli bir toplumda yaşayan insanların fiziki beden yapısı özelliklerini saptar ve bedensel özelliklerinin standartlarını ortaya koyar. İnsanın biyolojik yapısının göstermiş olduğu çeşitliliği ve bu biyolojik yapının zaman içerisinde gösterdiği değişimi inceler. İnsan toplumlarındaki farklı kültürleri benzerlik ve farklılıklarına göre incelemektedir ve kültürel değişim olgusunu irdelemektedir. Antropoloji bilimi insan kültürlerini hem kendi özgül bütünlüğü içinde inceler hem de kültürler arası araştırmalar yapar. Aynı zamanda kültürel alandan topladığı bu verileri karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder ve kültürel sorunlara çözümler üretir. Farklı ve çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını geleneklerini, adetlerini gözlemler ve çalışmaları doğrultusunda bazı gruplara çeşitli sorulardan oluşan anketler uygular. Uyguladığı araştırmalarını ve çalışmalarını konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, şehirleşme, toplumsal değişimler vb. konulara göre gruplara ayırarak yoğunlaştırır. 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar

1 Eylül 2022

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar yazımızda hem dünyanın dört bir yanına duygularını dağıt...

İSVİÇRE MEDENİ KANUNU NEDİR? TÜRKİYE'DE NE ZAMAN UYGULANDI? 

30 Ağustos 2022

İsviçre Medeni Kanunu, 1907 yılında hukuk profesörü Eugen Huber tarafından hazırlanmıştır...

OLAĞAN ÜSTÜ HAL NEDİR?

30 Ağustos 2022

Olağanüstü hal veya kısa adı ile OHAL, olağanüstü durumlarda devletin hukuki açıdan daha r...

Nikola Tesla

13 Ağustos 2022

 Nikola Tesla Kimdir? Nikola Tesla, 1856 Sırbistan doğumlu Amerikalı bir mucittir. Elektrik ...