Din

Dünya Üzerindeki Dinler

21 Mayıs 2022

Dünya Üzerindeki Dinler

Din, farklı inanışlar ve mezhepleri de içeren çok geniş bir kavramdır. Farklı inanışlar ve farklı mezheplerle birlikte dünyada din olarak kabul edilen az veya çok inananı bulunan 4.300 adet din bulunmaktadır. Bazı dinler kutsal görülen ilahi dinlerdir. Bu dinlerin özellikleri tek tanrılı bir inanışa sahip olmaları ve kutsal kitapları olmasıdır. Bu şekilde olan 3 din vardır. Bu dinler ayrıca en çok inananı bulunan dinlerdir. Diğer kalan dinler ise inananı az sayıda olan dinlerdir. Bunlara örnek olarak Jainizm, Şintoizm, Taoizm ve Zerdüştlük verilebilir. 

İlahi Dinler

İnsanları dalaletten hidayete ulaştırmayı amaç edinmiş Allah Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla gönderilen dinlere İlahi Dinler denmektedir. Bu anlamda Hz. Adem ilk insan olmakla beraber ilk peygamber kabul edilmektedir. Allah tarafında 10 sahifelik bir kitap indirilmiştir. Hz. Adem’i takip eden yüzyıllarda Allah ihtiyaç olması durumunda farklı memleketlerde yaşayan insanlara rasul ve nebiler göndermiş, zorunluluklarını ve yasaklarını bu vasıtayla insanlara ulaştırmıştır.

İlahi dinlerden bugün sadece Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam varlığını sürdürmektedir. Bu dinlere inananların saygı duyduğu ve davranışlarını örnek aldığı kişiler bulunmaktadır. Bu kişilere peygamber ismi verilmektedir. İslamiyet de bu şekilde en son ortaya çıkmış ilahi din olarak diğer dinlerden ayrılmaktadır. İslam dininin ise peygamber olarak kabul ettiği kişi Hz. Muhammed’dir.

İslam Dininin Özellikleri

İlahi dinlerden İslamiyet zaman içerisinde en son varlık göstermiş olan din özelliği ile diğer dinlerden ayrılmaktadır. İslamiyet dinine inanan kişilere Müslüman ismi verilmektedir. İslamiyet esas olarak sevgi ve barış dinidir. Öncelikle sevmeyi ve barışı öğütler. Bunların yanı sıra birleştirici bir dindir. Herkesi kabul eden, bünyesinde birleştirmeyi amaçlayan ve insan ayırt dil, ırk gibi çeşitli insan faktörlerine karşı ayırt etmeyen bir dindir. Peygamberleri Hz. Muhammed ve kutsal kitapları ise Kuran-ı Kerim’dir. 

Hristiyanlık ve Yahudilik Dinlerinin Özellikleri

Hristiyanlık ve Yahudi dinleri de ilahi dinler içerisinde İslamiyet gibi tek tanrılı bir inanışa sahip dinlerdir. Hristiyanlık dininin kabul gördüğü peygamberleri Hz. İsa’dır. Bu dine mensup olan kişiler Hz. İsa aracılığı ile Tanrı ile iletişim kurduklarına inanmaktadır. Hristiyanlığın inandığı kutsal kitap İncil’dir. Yahudilik dinine mensup olan kişilerin kutsal kitapları ise Tevrat’tır.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...