Din

Felsefede Evrensel Ahlak Yasası Nedir?

7 Aralık 2021

Felsefede Evrensel Ahlak Yasası Nedir?

Felsefede evrensel ahlak yasası, din, ırk, kültür, milliyet, ahlakçılık gibi herhangi bir ayırt edici özelliklerden etkilenmeden hepsinin benzerlik olduğunu ve evrensel kuralalar içinde olduğunu savunan görüştür. Yaşayan ve ya gelecekte yaşamaya devem eden tüm insanların vicdanlarına göre bulabilecekleri ahlak yasaların olup olmamasını savunan belli başlı düşünürler vardır. Bu düşünürlere göre evrensel ahlak yasası vardır ve ya yoktur diye iki cevap verilmiştir. Evrensel ahlak yasasını reddedenler iyi ve kötü davranışlar; kişi, toplum, kültür, çağa göre değişiklik göstermektedir bunlar:

 • Hedonizm( haz ahlakı),ahlaki eylemin amacı haz olduğunu savunmaktadır. Haz veren şeyin iyi, haz vermeyen şeyin kötü olduğunu saptamaktadır. Bu yüzden herkes kendi yaşadığı hazzı bilebilir kimse başkasının hazını bilemez, onu için evrensel ahlak yasası yoktur.
 • Fayda ahlakı, bireye fayda sağlayan davranış iyi, fayda sağlamayan davranış ise kötüdür. Kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu nedenle evrensel ahlak yasası yoktur.
 • Egoizm( Bencilik), insan doğası gereği bencildir. Ahlakta egemen olan benciliktir. Bu yüzden evrensel ahlak yasası yoktur.
 • Anarşizm, insan özgürleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır bu yüzden ahlak insan özgürlüğünü kısıtladığı için evrensel ahlak yasası yoktur.

Evrensel ahlak yasasını kabul edenler vardır bunlar:

 • Ultilitarizm ( faydacılık), genel itibariyle insanlar acıdan kaçar hazza ve mutluluğa yönelir. Kişi ancak yarar sağlayan ve çoğunluk olduğu şeyi yapmak ister. Bu nedenle tek bir insan değil de çoğu insan için fayda sağladığı için evrensel ahlak yasası vardır.
 • Entüisyonizm ( sezgicilik), insan sezgisine göre iyi ve kötüyü kavrar. İnsan genel itibariyle sezgiye uyan davranış iyi, uymayan ise kötüdür. Bu yüzden evrensel ahlak yasası vardır.
 • Henri Bergson, kapalı ve açık ahlak vardır. Kapalı ahlak zorlama yoluyla gelenek ve göreneklere göre yapılan ahlaktır. Açık ahlak ise özgürlüğü ön plana çıkan ahlaktır bu yüzden evrensel ahlak yasası vardır.

 

Felsefede ahlak felsefesinin temel kavramları

Evrensel ahlak felsefesi, bir toplumda kendisine uyulması gereken kuralların benzer olmasını savunmaktadır. Evrensel ahlak ilkelerinde özgürlük, adalet, demokrasi gibi ilkelerle ön plana çıkmaktadır. evrensel ahlak yasası belirlemede belli başlı kavramlar üzerinde şekillenmektedir. Evrensel ahlak felsefesinde temel kavramlar bulunmaktadır bunlar:

 • İyi, ahlak olarak değerli olan kavramdır
 • Kötü, insanın yapmaması gereken davranıştır.
 • Özgürlük, isteğe bağlı iyi ve kötü davranışları seçme biçimidir
 • Erdem, iyiliğe yönelme
 • Vicdan, eylemlerin ahlakça iyi yâda kötü olduğunu sorgulama
 • Sorumluluk, belli kuralların sonuçlarını üstlenmesidir.
 • Ahlak yasası, genel ve geçer kurallardır
 • Ahlak kararı, özgürce uyulması gereken kuraldır.
 • Ahlaki eylem, ahlaka uygun davranış gerçekleştirmektir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...