Din

Fıkıh Nedir?

11 Nisan 2022

Fıkıh Nedir?

Fıkıh hayatınızda bir davranış biçimini yansıtıyorken dini hukuk kurallarını savunmak adına da kullanabilmektedir. Bu yüzden Fıkıh kelimesi günlük yaşantımızda çok anlamlılık taşımaktadır. Çok anlamlılık taşısa da genellikle  herkes tarafından bir ilim olarak kabul edildiği bilinmektedir. Aynı zamanda  fıkıh ilmi ilen uğraşan kişilere de özel bir ad verilmiştir.  

Fıkıh İlmi İle Uğraşan Kişiler 

Fıkıh ilmi ile uğraşan kişilere fakih adı verilmektedir. Fakih adı verilen bu kişiler dini kendi görüş açılarından anlatmaktadırlar. 

Fıkıh Ne Demek 

 Fıkıh, Kuran-ı Kerim'de de sık sık kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kökünün Arapça olduğu bilinmektedir. Sözcüğün kendi has anlamına baktığımız zaman  ''bir şeyin özüne varmak  ve özüne inilen şeyin kapsadığı tüm incelikleri benliğine almak '' anlamına gelmektedir. Kuran-ı Kerim'de görmüş olduğunuz kullanılan hali de  net bir idrak etme seviyesini  ve ince şeyleri kavrama  zekasını belirtmektedir. Bu doğrultuda baktığımız zaman  fakih kelimesi de bir şeyi çok iyi bilen ve açıklayabilen donanımlı kişi sıfatına sahip olacaktır. 

Fıkıh Kelimesinin Toplum İçerisindeki Yeri

 Fıkıh, Hicri takvimin  ilk dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Öğrenmesi çaba gerektirmektedir. Kolay yollar ile fıkıh sahibi olunamamaktadır. Günümüzde kıyaslayacak olursak hafız ile eş değer zorlukta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat zamanla  sadece ve sadece din ve dünya hakkındaki kanunları içerisinde barındıran hukuki  bir olgu olarak karışımıza çıkmıştır. Bugünkü haline bu şekilde  dönüşmüştür.

 Günlük hayatımızda adını sık sık duyduğumuz fıkıh kelimesi Türk Dil Kurumu'nda da iki farklı anlam taşıyarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  anlamlardan birisi; eksik kullanılan ve eksik aktarılan bilgi anlamına gelir iken, bir diğer anlam ise  din bilgisi içerdiğine dair kayıtlara alınmıştır.  Türk Dil Kurumu tarafından  fıkıh olgusu için verilmiş olan açıklama aşağıdaki şekildedir : 

 - Bir şeyi ne gerektiriyorsa en ince yönleri ile kavrayarak bilme. 

 - İslam Hukuku içerisinde yer alan hem din kuralları hem de toplum görgü ve ahlak kurallarını kapsayan olguların bütünü. 

Fıkhi Yorumlar 

Fakihlerin dini kendi görüşleri ile açıklaması sonucu Fıkhi yorumlar doğmuştur. Bu yorumlara kısaca göz atacak olursak şu şekildedir:

Hanefilik

Malikilik 

Şafilik

Hanbelilik 

Caferilik 'tir

 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...