Din

Hadis-i Şerif Nedir?

20 Mayıs 2022

Hadis-i Şerif Nedir?

Hadis veya Hadis-i Şerif, kelime olarak söz, haber anlamındadır. Sonradan vücuda gelen şey anlamına da gelmektedir. Rivayetlere göre, bir rivayet zinciri olarak Hz. Muhammed’e dayandırılan ve kendisinin farklı olaylar ve sorunlar karşısında veya kuran ayetlerini açıklamak için söylediği söz, fiil ve onaylamaları ifade etmektedir. Şii hadis kitapları Hz. Muhammed’in yaşadığı zamandan 400-500 sene, Sünni hadis kitapları 200-300 sene sonra yazılmış olan rivayet, sözlü kültür kitaplarıdır. Ayrıca Şii kitapları 12 imama ait olan sözleri de hadis olarak saymaktadır. 

İlk zamanlarda bu hadislerin sayıları birkaç yüz veya bir yüzyıl içerisinde bin adet ile sınırlı iken üç yüzyıl içerisinde bu sayı milyonlara ulaşmıştır.

Hadislerle ilgilenen, bir araya getirilmesi, nakil işlemleri ve eleştiri işleriyle ilgilenen kişiye muhaddis, hadisçi ismi verilmektedir. En kuvvetli hadis olarak dinleyenlerin sayısı neticesinde Veda Hutbesi kabul görülmektedir. “Rivayetçi İmamlar” aracılığıyla hadisler, İslam dininde Kuran’dan sonra şeriatın ikinci ana kaynağı haline gelmiştir. 

Hadislerin Özellikleri

Hadisler gösterdikleri özellikler bakımından üçe ayrılmaktadır. Kuran-ı Kerim’i teyit edenler birinci kısım hadislerdir. İkinci kısımda bulunan hadisler ise Kuran’ın getirdiği zorunlulukları açıklamaktadır. Üçüncü kısımda bulunan hadisler Kuran içerisinde geçmeyen konular üzerine hükümler koymaktadır. İslam dininde önemli kişiler, hadislerin Allah tarafından Hz. Muhammed’e iletildiğini ileri sürmektedir. Kuran’da geçen en-Necm suresinin 54. Ayetinde belirtilen peygamberin kendiliğinden konuşamayacağı ve sadece Allah’ın sözlerini iletebileceği yazmasıdır. Bu doğrultuda hadislerin de aynı Kuran gibi vahiy yoluyla gelmiş kabul edilmektedir. 

Hadis-i Şerif Örnekleri

  • Allah, sizden birinizin yaptığı işi, görevi ve ameli sağlam ve iyi yapmasından hoş olur.
  • Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmemelidir.
  • Her nerede olursan ol Allah’a karşı gelme, yaptığın kötülükten sonra bir iyilik yap ki bu o kötülüğü yok etsin. Diğer insanlara karşı güzel ahlakın gereğince davran.
  • Utanmayacağın şeyleri yap.
  • Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm etmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntı bir sorundan kurtarırsa, bu nedenle Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...