Din

Hadis Nedir?  

11 Nisan 2022

Hadis Nedir?  

Hadis, İslam'da önemli bir yere sahiptir ve sünnet ile eş anlamlıdır. Bu durumda hadis nedir soruları merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Hadis Muhammed'in sözlerinin, eylemlerinin, düşüncelerinin ve eylemlerinin yazılı şeklidir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Hadis kelimesinin iki anlamı vardır. Bunlardan ilki Hz. Muhammed'in söylediği kelimeler ve yaptığı hareketlerdir. İkincisi, bu söz ve eylemleri inceleyen bilim dalını incelemektir. Hadis, Hz. Muhammed'e uyanıkken ve ya uykudayken vahiy yoluyla gönderilen ilahi sözleri ifade eder. Hadis kelimesinin anlamı  aslında İslam'ın kabulünden sonra farklı bir anlam kazanmıştır. Peygamber'in sözlerinin sahabeler tarafından Kur'an karşılığında nakledilmesi olarak kabul edilmiştir.  Hadis ilminin gayesi Hz, Muhammed'in hadislerini aksi halden korumaktır. Ayrıca hadisin tahrif edilmesini, karıştırılmasını, bozulmasını veya iftira edilmesini önlemek içindir. Hz. Peygamber'e atıfta bulunan sözlerin gerçekten ona ait olup olmadığı, hadis ilminin öngördüğü kurallarla ortaya konmaktadır.  

Hadis Özellikleri  

Hadisler özelliklerine göre üçe ayrılır. Hadisin ilk kısmı Kuran'ı teyit eder. Hadisin ikinci kısmı ise Kuran'ın getirdiği hükümleri açıklamaktadır. Öte yandan hadisin üçüncü bölümünde ise kitapta zikredilmeyen konularda hükümler yer almaktadır. İslam büyükleri, hadislerin peygamberlere Allah tarafından verildiğine inanırlardı. Bazı ayetlerde Peygamber'in kendi adına konuşamayacağı, sadece Allah'ın kelamını iletebileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle hadislerin de tıpkı Kuran gibi vahiy yoluyla geldiği kabul edilir.  

Hadis Çeşitleri Nelerdir?  

Hadis nedir soruları ile birlikte özellikleri ve çeşitleri de merak edilmektedir. Hz. Peygamber sadece Allah'ın vahyi insanlara tebliğ etmekle kalmamış, insanlara gelen vahyi de açıklamıştır. Hadis çeşitleri vardır. Bazı hadisler aslında Kuran ayetlerinin tefsiridir, yani Kuran'ı tasdik edici niteliktedir. Örneğin, ebeveyn hakları ve yalan yere yemin etme hükümleri yine hadislerle teyit edilmiştir. Bazı hadisler ise; tamamlayıcıdır. Müslümanlara kutsal kitaplardan açıkça anlaşılması gerekenleri iletmek için tasarlanmıştır. Örneğin Kuran'da namaz emredilirken nasıl namaz kılınacağı belirtilmemiştir. Bu ayrıntılar ayette yapılmıştır. Son olarak bazı hadisler, Kuran'ın dokunmadığı, günlük hayatta yer aldığı noktaları açıklamaktadır. Örneğin yırtıcı kuş etinin yenmemesi gerektiği gibi konuları açıklayan hadisler örnek olarak kullanılabilir.  

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...