Hukuk Kuralları Nitelikleri Nelerdir?

3 Kasım 2021

Hukuk Kuralları Nitelikleri Nelerdir?

Hukuk; toplumsal hayatı yasalar vasıtasıyla düzenleyen, kişilerin haklarını savunan ve yaptırımları olan kurallar bütünüdür. Hukukun nitelikleri üç başlık altında toplanabilir: insanilik, toplumsallık ve kuralsallık.

 

 

İnsanilik

İnsanlar, çok eski zamanlardan bu yana hep bir topluluk kurma çabası içerisinde olmuşlardır. Ancak insanın bir topluluk içinde yaşayabilmesi için, o toplumun davranışlarını düzenleyecek birtakım kurallara ihtiyacı vardır. Bir toplulukta hukukun düzenleyiciliği olmazsa, o topluluğun ömrü de çok uzun olmaz. Her toplumun varlığını uzun süre devam ettirebilmek için bağlayıcı davranış kurallarına ihtiyacı vardır. Aksi takdirde insanların hangi durum karşısında ne yapacağı kestirilemez. Dolayısıyla kimse kendini güvende hissetmez ve topluluk dağılır. Hukuk kurallarının olduğu toplumlarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. 

Toplumsallık

Ortada bir toplum varsa eğer, o toplumun birer parçası olan insanların bir ilişki içerisinde olması da kaçınılmazdır. Ve bu ilişkiler düzensiz olduğu müddetçe kişiler arasında anlaşmazlıklar, çatışmalar olacaktır. Bunların yaşanmaması için hukukun kurallarına ve düzenleyiciliğine ihtiyaç vardır. Toplumsal davranışların, toplumsal etki ve sonuçları vardır. Hukukun toplumsal olmasının sebebi de budur. Toplumları oluşturan kurallar kişilerden bağımsızdır ve onları dışarıdan etkilerler. Hukuku dinden ve ahlak kurallarından ayıran, hukukun kişilerin niyeti ya da amacıyla ilgilenmemesidir. Bir davranış eğer hukuka uygunsa; bunun nedeninin bir önemi yoktur. Din ve ahlak kuralları ise; hukuk kuralları gibi değildir, kişileri hep bir inanca yönlendirirler.

Kuralsallık

Hukukun insanilik, toplumsallık niteliklerinin yanında sahip olduğu üçüncü nitelik de kuralsallıktır. Normlar, hukukun olmazsa olmazlarıdır. Hukukun düzenini oluşturan kuralların amacı kişiler arası çatışmaların da sebebi olan kişisel çıkarları bir denge çizgisinde tutmaktır. Hukukun bir değer kazanabilmesi için mutlak adalete yönelmiş olması gerekir. Mutlak adalet genel geçer ve evrensel bir değerdir. Hukukun bu değere ulaşmak için insan davranışlarının nasıl olması gerektiğini söylediği düşünülebilir. Kişiler hukuka uygun davrandıkları sürece bir yaptırımla da karşılaşmazlar. Yaptırımların ne şekilde uygulanacağı da yine hukukun kendi kurallarıyla belirlenmektedir. Bu kurallar önceden ilan edilmiş olan, yazılı ve genel geçer kurallardır. Hukuk hiç kimse için farklı işlemez. Aynı kurallar herkes için geçerlidir. Ve bu kurallara uyulması zorunludur, eğer uyulmazsa yaptırımla karşılaşılır. Hukukun kuralları her zaman olanı değil olması gerekeni açıklamaktadır. Bütün hukukun bir normlar toplamından oluştuğu söylenilebilir. Her kural geçerliliğini bir başka kuraldan almaktadır. Kurallar arasında kademe kademe ilerleyen bir düzen hakimdir. Hepsinin de nihai amacı adaleti inşa etmektir. 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!
Sonraki Yazi
Ticaret Hukuku

İlgili Yazılar

Ticaret Hukuku

4 Ağustos 2022

 Ticaret Hukuku nedir? Üretim, değişim ve tüketim aşamalarında ticaretle ilgili işleri d...

Çekişmeli Boşanma Davasında Temel Konular

29 Mayıs 2022

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma sürecinin hu...

Kat Mülkiyeti Nedir?

17 Mayıs 2022

Kat Mülkiyeti Nedir?Ana gayrimenkul yapısı içinde olan bağımsız bölümlerin üstündeki ...

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

12 Mayıs 2022

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?Ülkemizde faaliyet alanı olarak önemli bir yer kaplayan inşaat se...