Din

İlk İndirilen Sure Hangisidir?

17 Temmuz 2022

İlk İndirilen Sure Hangisidir?

Son zamanlarda din kültürüne merak saran insanlar İndirilen İlk Sure Hangisidir? Sorusunu araştırma içerisine girmişlerdir. Önce sure kavramının anlamını ortaya koyacağız. Dili Arapça olan Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her birine sure adı verilir. Sureler de ayetlerden oluşur.

İslam dininin temel ilkelerini anlatan ve son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen yüce Allah’ın emirlerini içeren kutsal kitap “Kur’an-ı Kerim” surelerden oluşmaktadır.

Sureler ilk olarak 610 yılında Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla inmeye başlamıştır. Mekke’de Kadir Gecesi inen ilk beş ayet, Kur’an-ı Kerim’in ilk indirilen suresi olarak kabul edilmektedir. İniş sıralamasında birinci olup, Kur’an’da 96’ncı sırada bulunan sureye “Alak” adı verilmiştir. Sure adını ikinci ayette geçen ve “insanın yaradılış safhalarından olan aşılanmış yumurta” anlamına gelen Alak sözcüğünden almaktadır.

Ne Anlama Gelir?

İndirilen İlk Sure Hangisidir? Sorusunun cevabı Alak suresi olduğuna göre ne anlama geldiğini de bilmek gerekmektedir. Sureye verilen diğer ad ise İkra’dır. İkra “Oku” anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed’e inen ilk ayette geçmektedir. Sure “Allah’ın adıyla oku” diye başlamaktadır.

Alak suresinin ilk beş ayetinde okumanın, anlamanın ve öğrenmenin önemi ile üstünlüğü vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra insanın yaratılışının neden olduğu, bilmediklerinin belletilmesinin ve kalemle yazabilme özelliğini verdiği ve bunların insana Allah’ın ihsanı olduğu, insanların bunları düşünmesi ve Rabbine itaat etmesi gerektiği buyrulmaktadır. Sonraki ayetlerde ise Allah’ın emirlerine uyulmadığı takdirde kendi kendine yeteceğini düşünerek azan, nankörlük eden ve yoldan çıkan insanların azaba duçar (Bir durumdan olumsuz yönde etkilenme durumu) olacağı anlatılmaktadır.

Fazileti Nedir?

İndirilen İlk Sure Hangisidir? Peki, Alak suresinin okunmasının ve öğrenilmesinin fazileti nedir?

Yapılan her amelin bir karşılığı elbette vardır. İslami inanca göre Alak suresini 7 kez okuyan kişinin muradının Allah tarafından gerçek kılınacağına inanılmaktadır. Herhangi hayırlı bir iş için Alak suresinin 7 kez okunmasıyla o işin rast gideceği kabul edilmektedir.

Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde okuyanlara mufassal sureleri (49. sure olan Hucurat’tan, 85. sure olan Büruc’a kadar olanlar) okumuş ecri (sevabı) verileceğini ifade etmiştir. İslami kaynaklarda büyük sevapların yanında, Allah’ın okuyanlara sabır da ihsan edeceği kaydedilmektedir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...