Din

Kıssa Nedir?

11 Mayıs 2022

Kıssa Nedir?

Kıssa; Türk Dil Kurumunun (TDK) verilerine göre kendisinden hayat dersi çıkarılması gereken olay, konu, fıkra anlamına gelmektedir. Ayrıca bu anlama ek olarak bir kişinin peşinden gitmek, izini sürmek; bir kişiye bir haber ya da sözü bildirmek anlamına da gelmektedir.

Dinde Kıssa Nasıl Geçer?

Kur’an’da kıssa kelimesi geçmemektedir. Kıssa kelimesinin yerine isim olarak “hikâye”, mastar halinde “hikâye etmek” anlamına gelen kasas sözcüğü ve yine aynı kökten türemiş fiiller kullanılır. Kasas kelimesinde türeyen kassa fiili Kur’an’da iki anlamda kullanılmıştır. Bunlardan ilki “bir kişinin izini takip etmek suretiyle peşinden gitmek” anlamındadır. Bir diğer anlam ise sıkça kullanılan “ peygamberlerin hikayelerini anlatmak, diğer kişilere haberleri anlatarak bilgilendirmek, hakkı, ayeti, rüyayı açıklamak, anlatmak” anlamıdır. Aynı kökten gelmiş olan kısas kelimesinin anlamı ise iki kişiden birinin diğer kişiyi izini sürerek takip etmesidir. Bir cezanın veya fiilin her iki taraf için de geçerli olmasıyla bir terim anlamı kazanmıştır. Kur’an içerisinde de dört yerde geçmektedir. 

Kur’an’da bulunan kıssalar insanı terbiye etmek için kullanılmaktadır. Kur’an’daki bu kıssaların asıl amacı; insanların yaşanan olayların aktarılmasıyla ibret almaları, islama inanan müminlerin felaketler ve sıkıntılar karşısında dayanıklılık gücünün artması, onları bu olalar karşısında teselli etme, dua, sabır ve tevekküle teşvik etmektir. 

Kuran'ı Kerim'de Geçen Kıssalara Örnekler

Kur’an’da peygamberlerin yaşadıkları olaylarla ilgili kıssalar çok geniş bir yelpazede ele alınır. Bunlardan bazıları Kur’an’da geniş açıdan yer almış ve üzerinde ayrıca bir özenle durulmuştur. Bunlardan Hz. Adem ile ilgili olanları yaratılmasıyla başlar, bütün isimleri öğrenmesiyle devam eden kıssaların peşinden, meleklerin Hz. Adem’e secde etmeleri, İblis’in Hz. Adem ile eşini kandırarak yasak elmayı yemeleri ve Cennet’ten kovulmaları kıssaları gelir. Hz. İbrahim ile ilgili kıssalar; babasını hakka davet etmesi, babasıyla tartışması, mensubu olduğu kavminin putları yıkması, Allah’ın tek tanrı olduğunu öğretmek amacıyla kavmine doğru yolu göstermesi ve Kabe’yi inşa etmesi şeklindedir. Hz. İsa’nın konu olduğu kıssalar; babasız olarak bakire Meryem’den doğması, beşikte bebek iken konuşmaya başlaması, sergilediği çeşitli mucizeler, insanların Hz. İsa’yı öldürme girişimlerinin başarılı olmaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...