Din

Kitap İndirilen İlk Peygamber

14 Mayıs 2022

Kitap İndirilen İlk Peygamber

Hz. Adem’in yeryüzüne gönderilmesinden ve son peygamberin tebliğine kadar yüz yirmi beş bin elçi gönderildiği, son kitap olan kuranda açıkça bildirilmektedir. Elçi veya peygamber Allah’tan almış olduğu emirleri doğrudan halka aktaran, Allah'ın yasak ve emirlerini uygulanması içilen seçilen kişiler olarak tanımlamak mümkündür. Kitap indirilen ilk peygamber ise dört büyük kitap olarak kabul edilen ve kutsal kitapların başlangıcı olarak varsayılan Zebur’dur ve Hz. Davut’ a indirilmiştir.

Kutsal kitaplar zaman içinde hak yoldan sapanlar tarafından değiştirilmiş, farklı yorumlar eklenmiş veya bazı kısımları kasıtlı olarak çıkarılmıştır. Bu durum ise son kitap olan kuranda açıkça bildirilmiştir. Kuranın son kitap olma özelliği, kendisinden önce gelen diğer üç kutsal kitabı onaylamasıdır. 

Kitap İndirilen İlk Peygamber Kimdir ve Hangi Kitap İndirilmiştir?

Kendisine vahiy gelen ilk peygamber Hz. Adem’dir. Fakat kendisine kitap indirilmemiş, sadece tebliğ etmesi ile emreolunmuştur.  Genel itibari ile büyük sosyo-kültürel olaylara sebep olan vahiyler kitap olarak toplanmış ve bu netice de dört büyük kutsal kitap olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kuranda açıkça bu kitapların adlarından da bahsedilmesi bu varsayımı doğrulamaktadır. Kitap indirilen ilk peygamber her ne kadar Hz. Adem olmasa da ilk insan olarak yaratılması sebebiyle ilk peygamber olarak adlandırılmaktadır. 

Kitap indirilen ilk peygamber ise Hz. Davut’tur. Hz. Davut İbrani soyundan gelen ve çevresinde oldukça güvenilen bir insandı. Zaman içinde demircilik mesleğinde ustalaşmış ve bu meslekten dönemine göre oldukça yüksek gelirler elde etmişti. İlk vahiy almasının ardından insanlara tebliği ulaştırmayı amaç edinmiş, bütün varlığını bu uğurda harcamıştır.

Dört Büyük Kitap Nedir?

Kendisine kitap indirilen peygamberler; Hz. Davut, Hz, Musa, Hz. İsa ve son peygamber olan Hz. Muhammeddir. İnsanlık tarihi içerisinde, insanın yozlaşması, yaratıcıyı unutması veya kendisini dünyaya kaptırması gibi sebeplerden dolayı birden fazla kitap indirilmiştir. Fakat temelde dört kutsal kitabında tebliği vurguladığı, iyiliği ve güzelliği emrettiği, kötü işlerden sakınılması gerektiği üzerine vurgu yapmaktadır. Kitap indirilen ilk peygamber ve son kitap indirilen peygamber arasında zamansal olarak herhangi bir hesap yapılması mümkün olmasa da temelde aynı konular üzerinde durduğu görülmektedir. 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...