Komünizm ’in Öğretisi nedir?

17 Kasım 2021

Komünizm ’in Öğretisi nedir?

Komünizm teorisi genel itibariyle bütün insanların mallarını ortaklaşa kullanabileceği herhangi bir özel mülkiyetin olmayacağını savunan bir görüştür. Komünizm herhangi bir devletin ve paranın yer almadığı bir görüşü savunmaktadır. Ayrıca komünizm ideolojisinde herhangi bir sınıf ayrımı da yapılmamaktadır. Bu yüzden tüm meslek ve işlerde herkes aynı kazancı elde eder kimse ekonomik açıdan diğer kişiden üstün değildir. Komünizm yönetiminde ekonomik üstünlük ve bireysel farklılık söz konusu olmadığı bir durumdur. Kısacası komünizm ortak mülkiyeti göz önünde bulundurarak oluşturan sınıfsız, devletsiz ve parasız bir olgu oluşturmaktır. Eşitliği savunan, kapitalizmi reddeden kişilere komünist denmektedir. Komünizm sosyalizm düşüncesine benzetildiği için çok fazla eleştirilmiştir. Aralarındaki en önemli fark komünizmde üretim ihtiyaca göre sosyalizmde ise beceriye göre dayatılmasını sağlar. Komünizm sanayi devrimin başlamasıyla köleler köylerini terk ederek şehirlere gittiler bunun sonucunda proletarya sınıfı ortaya çıktı. Bu yeni sınıfın haklarını savunan Komünizm teorisi proletaryanın kurtuluşu olarak bilinen bir öğretidir. Proletarya toplumun geçimini herhangi bir sermayeden değil de kendi emeğinin satışından sağlayan sınırsız rekabete dayanan sınıftır. Komünizm görüşünde özel mülkiyet düzeni bulunmamaktadır. Komünizm temelinde sınıfsız bir toplumun kurulması ve ya böyle bir düzenin oluşturulmasını sağlamaktır. Çoğu düşünürler bu düşüncenin ‘ütopya’ olarak görür bu görüş uygulanırsa kaosa sebebiyet verileceğini dair idealar sunarlar. Komünizm savunan Marksizm ve Leninizm akımlar bulunmaktadır. Bu akımlara göre burjuva ortadan kalkmasını sağlayan proletarya rejimi başlayacak ve komünizmden sosyalizme aşmasına geçilmesi sağlanacaktır. Diğer komünizm akımı ise anarşist komünizmidir. Bu akıma sınıf gerçeğine hareket eder ve örgütlenme biçimini temel alır. Komünizmde üretim araçları emek, girişimcilik sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirlenmektedir. Devlet işgücü hakkında yasal haklara sahip olsa da insanların nerede çalışmaları gerektiğini dair bilgileri merkezi planlama ile söylenir. komünizm teorisini ünlü alma filozof Karl Marx geliştirdi.

 

 

Komünizm teorisin özellikleri nelerdir? 

Komünizm teorisine göre insanın insanı sömürmemesi ve ya insanlar arası eşitliği savunmaktadır. Ayrıca insanın özgürce gelişesidir. Komünizm teorisinin belli başlı özellikleri bulunmaktadır bunlar:

  • Arazi mülkiyeti kaldırılması tüm kiraların kamu ihtiyaçlarına verilmesi amaçlanmaktadır
  • Artan ve ağır gelir vergisi
  • Tüm miras hakların ortadan kaldırılması gerekir
  • İsyan ve göçmenlerin tüm mülkiyetlerine el konulması
  • Emek ve sanayi ordularında herkese eşit derecede sorumluluk düşmesi
  • Kasaba ve taşra arasındaki farkı ortadan kaldırılmalı
  • Tüm çocuklar için ücretsiz eğitim ve fabrikalarda çocuk çalıştırılmamalı
  • Devletin iletişi ve ulaşımı kontrol etmesi
  • Çorak fabrikaların ve toprağın iyileştirmesini sağlaması

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Aydınlanma Çağı İlk Olarak Hangi Ülkede Başlamıştır? Nasıl Başlamıştır?

25 Kasım 2021

Aydınlanma Çağı İlk Olarak Hangi Ülkede Başlamıştır? Nasıl Başlamıştır?Aydınlanm...

Kıbrıs'ta neden iki devlet var ?

31 Ekim 2021

Kıbrıs'ta neden iki devlet var ?Kıbrıs'ta neden iki devlet var ? sorusu bugün Türkiye’ni...

Siyasal İslam Nedir?

30 Ekim 2021

Siyasal İslam Nedir?Siyasal İslam, İslamiyet'in kişisel hayatımız dışında sosyal ve siy...

Amerikan Liberalizminin İnsanlığa Sunduğu Fırsatlar

2 Ağustos 2021

 Liberalizm, bir siyasi ve ahlaki felsefeye dayanmaktadır. Bundan dolayı da basın özgürlü...