Kuran'ı Kerim'de Burçlardan Bahsediliyor?

30 Ağustos 2022

İnsanlar ilk zamanlardan itibaren gökyüzüne merak salmış ve yıldızları incelemişlerdir. Gök ilmi olarak da bilinen ilm-i felek  İslâm dünyasında “felekiyyât, ilm-i nücûm, sınâat-i nücûm,” de denilen astronominin en yaygın karşılığıdır. Eski İslam alimleri de yıldızlarla ve göklerle ilgilenmiş ve çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır. Kuran’ı Kerim’ de birçok ayette yıldızlardan ve gezegenlerden bahsedilmiş olması İslam alimlerini gökyüzünü incelemeye iten en büyük motivasyonlardan birisi olmuştur. Astrolojinin doğumu üç ana temele dayanır. Hayal gücü, gözlem ve matematik. Hayal gücü ve gözlem antikçağlardan beri oldukça yaygın olsa da matematik zaman içerisinde gelişmiştir. 
Kuran-ı Kerim’ de birçok ayette burçlardan bahsedilmiş ve 22 ayetlik el-Burûc suresi de Mekke-i Mükerreme ‘de indirilmiştir.
 


Kuran-ı Kerim’de geçen burçlarla ilgili bazı ayetler şunlardır;

 

(Nisa Sr.78. ayet) Her nerede bulunursanız (bulunun, mutlaka) ölüm size ulaşacaktır, velev ki siz yükseltilmiş/sağlamlaştırılmış/ (kale ve köşklerin) burçlar(ın)da (yerleşmiş) olasınız! O (Yahudilere ve münafık ola)n lara (bolluk ve rahatlık gibi) güzel bir şey dokunacak olsa (o nimeti Allâh’a nispet etmek üzere): “İşte bu Allâh katındandır!” derler. Ama kendilerine (kıt lık ve fakirlik gibi) kötü bir şey isâbet edecek olsa (onu senden bilerek): “İşte bu senin tarafından (ve senin uğursuzluğundan)dır.” derler. (Habîbim!) De ki: “(Ben bir şey yaratamadığıma göre, yaratılma yönünden) hepsi de Allâh katındandır!” Artık şu topluma ne oluyor ki, kendileri (Allâh tarafından gelen) hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

(Yunus Sr. 5. Ayet) Ancak O’dur O Zât ki; güneşi (en kuvvetli ışık ve ısı kaynağı olan) bir ziyâ, ayı da (geceleri karanlıklarda aydınlık veren) bir nur olarak yaratmıştır ve (dinî-dünyevî birçok işinizin kendisine bağlı olduğu) senelerin sayısıyla (aylara ve günlere bağlı) hesabı bileseniz diye her birine (aylık ve yıllık seferlerinde uğrayacakları, burçlar, konaklar ve) menziller (tespit ve) takdir etmiştir. İşte Allah bu (güneş ve ay`ın halleriyle ilgili anlatıla)nları (bâtıl ve abes yolla boşu boşuna değil de) ancak (hikmet ve faydaların gözetildiği üstün gayelere yönelik bir) hak ile yaratmıştır. O, (kâinâtın yaratılışındaki hikmetleri ve indirilen âyetlerde bulunan ilimleri) bilmekte olan bir toplum için (hem yaratıklardan ibaret tekvînî âyetleri, hem de Kur’ân’daki tenzîlî) tümâyetleri ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

(Hicr Sr. 16. Ayet) (Onların bu kâfirliği delil yetersizliğinden olmayıp, hakka karşı direnişlerindendir. Yoksa) ant olsun ki; gerçekten Biz gökte birçok burçlar (yüksek köşk gibi görünen yıldız kümeleri, gezegenler ve büyük yıldızlar) yarattık. Seyredenler için de onu çok süslü yaptık.

(Furkan Sr. 61. Ayet) O Zat’ın (hayrı ve) bereketi daima pek çok olmuştur/O Zât daima pek ulu olmuştur/ ki, gökte (yüksek köşk gibi görünen yıldız kümeleri, gezegenler ve büyük yıldızlar gibi) birçok burçlar var etmiştir ve onda (güneş gibi ısı ve ışık kaynağı olan) bir kan dille, aydınlatan bir ay yaratmıştır.

(Yasin Sr. 39. Ayet) Aya da; Biz ona (aylık ve yıllık seferlerinde uğrayacağı burçlar, konaklar ve) menziller (tespit ve) takdir ettik de, neticede o, (eksile eksile son menziline vardığında) eskimiş kuru ve eğri hurma dalı gibi bir şeye dönüşmüştür.

 

(Zariyat Sr. 7.Ayet)O (rüzgâr esmesiyle su üzerinde beliren dalgalı çizgiler misali) güzel yollar (ve yörüngeler)/ sağlam yapılı burçlar/ sahibi olan göğe yemin olsun ki;

(Kamer Sr. 5. Ayet) Güneş de, ay da (hiç şaşmayan) mükemmel bir hesapla (burçlarında ve yörüngelerinde akıp gitmekte, böylece de mevsimlerin değişikliği ve yılların hesaplanması gibi birçok iş düzene kavuşmakta)dır!

(Abese Sr. 15. Ayet)  Yemin ederim o (burcun sonuna vardığında) geri(sin geri başa) dönen (gezegen)lere;

(Buruc Sr. 1. Ayet) Burçlar; (yüksek köşk gibi görünen on iki yıldız kümesi, gezegenler ve büyük yıldızlar) sahibi göğe yemin olsun;

 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Anarşizm ‘in Öğretisi Nedir?

1 Eylül 2022

Anarşizm‘in öğretisi nedir? Sorusu insanların birbirlerine sıklıkla sorduğu bir sorudur. He...

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar

1 Eylül 2022

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar yazımızda hem dünyanın dört bir yanına duygularını dağıt...

Batıl İnanç Nedir?

1 Eylül 2022

Batıl inanç nedir? Sorusu son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bir durum halini aldı. Bun...

EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

30 Ağustos 2022

Tüm zamanların en çok izlenen ve hasılat yapan filmleri neler? 1. AVATAR James Cameron...