Matematik Biliminin Tarihi Oluşumu Nasıldır?

4 Kasım 2021

Matematik Biliminin Tarihi Oluşumu Nasıldır?

Matematik Biliminin Tarihi Oluşumu Nasıldır sorusu oldukça önem taşımaktadır. En eski çağlardan beri kullanılan günümüzde de her alandan etkisini yoğun olarak hissettiğimiz matematik tarihi olarak oldukça eski dönemlere dayanmaktadır Milatta önce 2000’li yıllarda Babillerin matematik işlemlerini kullandıkları bilinmektedir. Matematikte kullanılan 10’ luk sistem Babillerin kullandığı işlemler içerisinde yer almıştır. Öklid, Pisagor, Harezmi gibi bilim insanları matematikte öncü rol oynayan kişiler sayesinde matematik bilimi bugünkü seviyeye erişmiştir. 

 

Matematiğin Gelişimi

Maya, Hint, Yunan Çin ve İslam medeniyetleri matematiğin gelişmesinde önemli rol üstlenen uygarlıklardan bazılarıdır. Matematik özellikle milattan önce 3000'li yıllarda Mısırla Mezopotamya topraklarında ortaya çıkarak tüm toplumun etkilenmesini sağlanmıştır. Sayı ve ölçü artık ürünlerin depolanması ve kaydedilmesi ile ortaya çıkmıştır. Her birey beyninde matematiksel bir yetenek barındırmaktadır. Ayrıca zaman zamanda hayvanların matematik işlemleri gerçekleştirebildiği görülmüştür. Bugün kullanılan sayılar, küme ya da nokta gibi soyut terimler matematik biliminin önemli temelini oluşturmaktadır. Matematik bilimi kıtaların, arazilerin ölçülmesi, tarla ekip biçme dönemlerinde işlerin gerçekleştirileceği zamanları saptanmasında büyük bir öneme sahiptir. Öncelikle parmaklarla başlayan matematik işlemleri gelişerek sonsuz sayıya kadar ilerlemiştir. Bugün matematik küresel çapta önemli kabul edilen temel bilimler arasında yer almaktadır. İnsan vücudunun el ve ayak parmakları rakamların ve sayıların gruplanmasında önemli bir rol oynamıştır. Eski medeniyetler çentiklerle kil tabletlere ve mağara duvarlarına işaretler yaparak dönemlerinde yer alan matematik işlemlerinin kuşaklara aktarılmasında önemli görev üstlenmiştir.

Matematiğin Doğası

Matematik bilimi genel itibariyle insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla meydana gelmiştir. Matematiğin soyut yapısı insanın düşünme gücünün fark edilmesi ile birlikte açığa çıkmıştır. İnsan vücuduna paralel olarak matematik ve rakamlar işlem kazanmaya başlamıştır. Sayılar, soyut düşünme ve yazının ortaya çıktığı en eski çağlardan beri vardır. Tam sayılar, rasyonel, kesir gibi birimler daha çok temel basamaklarda matematiğin kullanılan kısımları içerisinde yer almıştır. Geometri de matematiğin bir parçası olarak Mısır’da kullanılmaya başlamıştır. Matematik ve geometri Cilalı Taş devrinde arazilerin ölçülmesi ve paylaşılması adına büyük bir önem taşımıştır. Kimi görüşler rakam ve geometri gibi temel bilgi birikimlerinin dini törenler sonucunda ortaya çıktığını kabul etmektedir. Bu düşüncenin en belirgin işaretlerinden biri tapınak üzerlerinde bulunan geometrik şekillerden ileri gelmektedir. Matematik bilimi bu anlamda geometri ve din gibi soyut bilimlerin de bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda matematik bilimini soyut bilimlerden ayrı düşünmek oldukça imkansızdır.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

KIZIL GEZEGEN MARS VE BİLİNMEYENLERİ

2 Mayıs 2023

Mars, Güneş Sistemi'nde Dünya'ya en yakın dördüncü gezegendir ve "Kızıl Gezegen" olarak da ...

DUYGULAR VE ORGANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

30 Nisan 2023

İbn-i Sina (veya Avicenna olarak da bilinir), 980-1037 yılları arasında yaşamış İranlı bir ...

VENÜS'ÜN DÜNYA ETRAFINDAKİ TAM DÖNÜŞÜ

2 Eylül 2022

Venüs veya Çolpan; Güneş’e en yakın ikinci, sıcaklık bakımından en sıcak gezegendir. Gü...

Fen Bilimleri Kaç Ana Başlıkta İncelenmektedir

14 Ağustos 2022

 Fen bilimleri; insanların maddesel çevresindeki nesneleri ve olayları deneyler, buluşlar v...