Din

Mezhep Nedir?

18 Mayıs 2022

Mezhep Nedir?

Mezhep kelime olarak izlemek, gidilen yol, benimsenen görüş anlamına gelmektedir. Dini olarak ise alanında uzman bir İslam aliminin kapalı ve kesinlik göstermeyen ayet ve hadisleri, İslam’a aykırı olmayacak şekilde yorumlaması ve bu konuda çözüm getirmesi anlamına gelmektedir. Başka bir tanıma göre ise mezhep, herhangi bir dinin farklı ve çeşitli görüş ayrılıklarından dolayı ortaya çıkmış olan kollarından her birine verilen isim olarak tanımlanmaktadır. 

İSLAM DİNİNDE MEZHEPLER

 1. Fıkhi Mezhepler: İbadet, amel, evlilik, boşanma, miras ve ticaret konuları üzerinde şekillenmiş mezhep türüdür. Kendi İçerisinde 4’e ayrılmaktadır.
 2. Hanefi Mezhebi: Bu mezhep türünün kurucusu Ebu Hanefi’dir aynı zamanda İmam-Azam olarak adlandırılır. İlk olarak Irak sınırları içerisinde doğmuştur sonrasında ise batıya doğru yayılmıştır. Bu mezhepte konunun çözümü için Kuran ayetlerine bakılır eğer çözüm yolu bulunamazsa sünnete başvurulur.
 3. Maliki Mezhebi: İmam Maliki bin Enes tarafınca kurulan mezhep ilk Hicaz halkı tarafından benimsenmiştir. Hac için gelenlerle birlikte yayılmıştır. Bu mezhep görüşüne inanan kişiler Hz. Muhammed doğrultusunda ilerlerler.
 4. Şafii Mezhebi: İmam-ı Şafi kurucusudur. Şafii Mezhebi ilk Mısır topraklarında doğmuş, sonrasında Irak, Yemen ve Suriye topraklarına doğru yayılmıştır.
 5. Hanbeli Mezhebi: Ahmet bin Hanbel kurucusudur. Kuran ve hadisler çevresinde şekillenmiştir.
 6. İtikadi Mezhepler: Kelime anlamı olarak kabullenmek ve gönülden bağlanmak demektir. İman ve inanç ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kendi içerisinde 5 gruba ayrılmaktadır.
 7. Ehl-i Sünnet Mezhebi: Bu mezhebe mensup kişiler Hz. Muhhammed’in gösterdiği yoldan gitmektedirler. Kaynağı ise Kuran ve sünnetlerdir.
 8. Matüriddiyye Mezhebi: Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’dir.
 9. Eş’ariyye Mezhebi: Ebu’l Hasan Eş’ari kurucusudur. Sünnet doğrultusunda ilerlerler.
 10. Ehl-i Bid’a Mezhebi: Kuran ve sünneti kendilerine göre yorumlayarak uygulayan kişilerdir.
 11. Ehl-i Delalet Mezhebi: Allah, peygamber ve ahirete iman konularında sapkınlık derecesinde olan kişilerdir.
 12. Haricilik: Muaviye ve Hz. Ali arasında yaşanan savaşlar sırasında Hariciler Mezhebi ortaya çıkmıştır.

Mezhepler Nssıl Ortaya Çıktı?

Hz. Muhammed’in ölümüyle beraber Mekke ve Medine dışına çıkan sahabeler dini konularda insanların sorularına cevap veriyorlardı. Gittikleri yerlerin kendilerine göre olan gelenek ve görenekleri çerçevesinde mezhepler gelişmiştir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...