Din

Mitoloji ve Din

22 Mayıs 2022

Mitoloji ve Din

DİN

Din genel anlamda doğaüstü ve ruhsal özellikler ile ilişkilendirilmiş, çeşitli ayinler ve uygulamaları içeren, ahlak, dünya görüşü, kutsal metinler ve yerler, kehanetler ve etik kuruluşlarından oluşan sosyo-kültürel bir sistemdir.

Bazı zamanlar inanç kelimesinin yerine kullanıldığı gibi bazı zamanlar ise inanç kelimesi din kelimesinin yerine kullanılmaktadır. Din tarihin göre farklı kültür, topluluk ve kişi özelinde din kavramının farklı şekillerde sahip olduğu, dinlerin mensup kişileri tarafından her çağda coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlanmış olduğu görülmektedir. Arapça kökenli olan din kelimesi, köken bakımından “yol, hüküm, mükafat” gibi anlamlara sahiptir. 

MİTOLOJİ

Mitoloji kelimesi, bir din veya toplumun kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren veya insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve/veya yazılı efsane birikimi ile ilgili çalışmalar bütünü anlamına gelmektedir. Mitoloji bu tanrıları, yaşanan kahramanlıkları ve doğaüstü varlıkları ele alarak incelemek üstüne çalışır. Genel anlamda bir şeyin nasıl yaratıldığı veya nasıl oluştuğu konusunu incelemektedir. Kavram olarak ise “mitolojik olaylar” şeklinde bahsedilmektedir.

Mitolojik olayların ise temelinde efsaneler barınmaktadır. Bu efsaneler ilk ortaya çıktıklarında sözlü olarak kulaktan kulağa şeklinde kişiden kişiye aktarılarak yayılmıştır. Daha sonra kitaplaştırmak suretiyle günümüze kadar gelerek ölümsüzleştirilmiştir. 

MİTOLOJİ VE DİN 

Çoğu dinde mitolojinin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Mitoloji günlük kullanımının aksine, aslında hikayenin nesnel anlamda yanlış veya doğruluğunu tanımlamaz, doğru veya gerçek kavramının ruhsal, psikolojik ve/veya sembolik yönlerine gönderme yapmaktadır.

Bir dinin veya inanışın sahip olduğu kavramlar veya anlatılar, karakteristik özellikleri nedeniyle bilimsel anlamda mitolojik olabilirler. Bu bilgi ışığında Hristiyan mitolojisi veya İslam mitolojisinde bahsedilebilir. Mitoloji, dindeki bazı kavramların, birer kültürel nesne olarak ruhani, psikolojik ve/veya sembolik yönlerine göndermede bulunurlar. Dinler mitolojik olarak anlatıldığında doğruluğunu kaybetmez çünkü doğruluk görecesi içinde anlatılmaz. 

Mitoloji ve din arasındaki ilişkiye göre belirli bir olay veya nesne her iki kavramın da elemanı olabilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda mitoloji ve din kavramlarının tamamen farklı iki terim olduğu görülmektedir. Mitoloji sadece mitolojik nesnelerle ilgilenmektedir. Dinin çerçevesi içerisinde yer alan nesneler daha farklıdır. Dini kavramların mitolojik bir yönü olabilir fakat bu dini kavramın dini oluşunu engellemez. 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...