Nihilizm Nedir?

25 Ekim 2021

Latincede hiçlik anlamı veren "nihil" sözcüğünden türetilmiştir. Genel anlam itibariyle; her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu ifade eden görüştür. Nihilizm, bilgiye ulaşmayı sağlayan her türlü imkanı reddeden bir görüştür.  Çünkü bu görüşe göre genel-geçer bir bilgi hiçbir zaman olmayacaktır.  Nihilizm, hiççilik ve yokçuluk felsefi akımıdır.

Nihilizmin Özellikleri Nelerdir?

Nihilizmi ifade eden genel özellikler şu şekildedir:

 • Nihilistler dini özellikleri ve Tanrıyı reddederler.
 • İradenin özgürlüğüne inanmazlar ve aynı zamanda yok sayarlar.
 • Bilginin imkanlarını reddederler.
 • Toplumsal düzene uymazlar.
 • Toplumsal bilimleri ve klasik felsefeyi reddederler.
 • Din, aile ve baskıyı temsil eden her türlü topluluğu reddederler.
 • Ahlak ve ahlak kurallarını reddederler.
 • Bilimin, toplumsal sorunların üstesinden gelemeyeceğini savunurlar.
 • Estetizmin tüm açılarını reddederler.

Nihilizm Çeşitleri Nelerdir?

Nihilizm felsefesi, genel olarak hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan ve temsil eden bir görüş olsa da onu temsil eden farklı nihilizm çeşitleri de bu felsefeyle birlikte ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Nihilizm çeşitleri şu şekildedir:

 • Ahlaki nihilizm: Ahlaki görüşlerin, nesnelliğe uymadığını savunurlar ve ahlaki inanç ve doğruların olmadığına inanırlar.
 • Mantıksal nihilizm:  Komposyonel nihilizm adı da verilen bu nihilizm türü, görünen cisimler yanlış bir algının türüdür.
 • Bilgi felsefesi nihilizm: Genel anlamda, hiçbir varlığın kendi kendine var olamayacağına inanır. Aynı zamanda soyut olan nesnelerin gerçek dünyada olmadığına inanırlar.  Tüm varlığı inkar eden şüpheci bir yaklaşım türüdür.  Bu felsefeye göre dünyada olan somut varlıklar da soyut teorinin ürünleridir.
 • Varoluşsal nihilizm: Varoluşçuluk temeline dayanır. Hiçbir şeyi değer ve inancı olmadığının vurgusunu yaparlar. Varoluşun temelinde, evren, insanlar ve hayat tam anlamı ile anlamsızlık içermektedir.
 • Siyasi nihilizm: Nihilizm akımı Rusya'da ortaya çıkmıştır ve bu akım siyasi bir akımı temsil eder.  Kanıtlanmamış ve gerçekçi olmayan her türlü fikir, bilgi ve iddiaları reddeder. Hükümet, aile, hukuk ve sosyal yapılar gerekli unsurlardır. Yeni toplum düzenini kurmak için ortaya çıkan nihilist akımı bu amaçla ortaya çıksa da daha sonra düzeni, devlete, tüm otoriteyi, sosyal kurumları ve aynı zamanda hükümeti yok sayan bir akım haline dönüşmüştür.

Bu bağlamdaki nihilist görüşe sahip olan kişilerin her şeyi yok saydığını ve çoğu şeyin yoktan var olduğunun inancı içerisindedirler. Nihilist görüşü savunanlar her türlü geleneksel yapıyı tetikleyen baskı ortamına sebep olan kurum ve kuruluşlara karşı kişilerdir. Bu yüzden de din, aile ve tüm ahlaki değerleri reddederler. Tüm gerçeğin bilimsel yollar ile temelinin atılacağını ve kanıtlanmamış hiçbir bilginin gerçek olmadığını savunurlar. Kanıtlandıktan sonra ise bu bilgiye şüphe ile yaklaşırlar.

 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Anarşizm ‘in Öğretisi Nedir?

1 Eylül 2022

Anarşizm‘in öğretisi nedir? Sorusu insanların birbirlerine sıklıkla sorduğu bir sorudur. He...

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar

1 Eylül 2022

Dünyaca Tanınan Türk Ressamlar yazımızda hem dünyanın dört bir yanına duygularını dağıt...

Batıl İnanç Nedir?

1 Eylül 2022

Batıl inanç nedir? Sorusu son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bir durum halini aldı. Bun...

EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

30 Ağustos 2022

Tüm zamanların en çok izlenen ve hasılat yapan filmleri neler? 1. AVATAR James Cameron...