Din

Rahman Suresi

7 Eylül 2021

 

Rahman Suresi; Kur'an-ı-ı Kerim'in 55. sırasındaki sure olmakla birlikte bu sure 78 adet ayetten oluşmaktadır. Sure ismini Allah'ın 99 isminden biri olan rahmandan almaktadır. Rahman Suresinin konusu ise Allah'ın insanlara ve cinlere seslenmesinden oluşmaktadır. Yarattığı nimetleri sayarak hesap günü geldiğinde hem insanlara hem de cinlere hesap soracağından bahsetmektedir. Rahman suresinde Allah'ın verdiği nimetleri yalanlayanların ve hiçbir şekilde şükretmeyenler için cehenneme nasıl atılacağından bahsedilmektedir. Yaratıcısından korkup ona göre davrananların ise nasıl cennete gideceği anlatılmaktadır. Rahman Suresinin hikmeti ise her 3 ayette bir "Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" Cümlesinin tekrarlanmasıdır. Bu cümleyi sık sık duyan insanın akıl cihazatı çalıştırıp bu nimetleri bulup en sonunda da bu nimetlere şükretmesi istenmektedir. 

Rahman Suresinin Tefsiri 

Rahman suresine kulluk görevlerini yapsın yapmasın bütün kullara verdiği sonsuz nimetler hatırlatılarak başlanmıştır. İnsanı yaratanın Allah olduğuna ve verilen duygu ve düşüncelerini açıklayabilme, konuşma becerisini işaret ederek anlayabilmenin altını çizmektedir.

Rahman Suresi Arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

Errahmân(u) Alleme-lkur-ân(e) Ḣaleka-l-insân(e) Allemehu-lbeyân(e) Eşşemsu velkameru bihusbân(in) Ve-nnecmu ve-şşeceru yescudân(i) Ve-ssemâe rafe’ahâ ve vada’a- Ve-ssemâe rafe’ahâ ve vada’a-lmîzân(e)lmîzân(e) Ellâ tatġav fî-lmîzân(i) Ve akîmû-lvezne bilkisti velâ tuḣsirû-lmîzân(e) Vel-arda veda’ahâ lil-enâm(i) Fîhâ fâkihetun ve-nnaḣlu żâtu-l-ekmâm(i) Velhabbu żû-l’asfi ve-rrayhân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Ḣaleka-l-insâne min salsâlin kelfeḣḣâr(i) Ve ḣaleka-lcânne min mâricin min nâr(in)  Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Rabbu-lmeşrikayni ve rabbu-lmaġribeyn(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Merace-lbahrayni yeltekiyân(i) Beynehumâ berzeḣun lâ yebġiyân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Yaḣrucu minhumâ-llu/lu-u velmercân(u) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)  Velehu-lcevâri-lmunşeâtu fî-lbahri kel-a’lâm(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Kullu men ‘aleyhâ fân(in) Ve yebkâ vechu rabbike żû-lcelâli vel-ikrâm(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Yes-eluhu men fî-ssemâvâti vel-ard(i)(c) kulle yevmin huve fî şe/n(in) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Senefruġu lekum eyyuhâ-śśekalân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Yâ ma’şera-lcinni vel-insi ini-steta’tum en tenfużû min aktâri-ssemâvâti vel-ardi fenfużû(c) lâ tenfużûne illâ bisultân(in) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Yurselu ‘aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun felâ tentesirân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Fe-iżâ-nşakkati-ssemâu fekânet verdeten ke-ddihân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Feyevme-iżin lâ yus-elu ‘an żenbihi insun velâ cân(nun) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i  Yu’rafu-lmucrimûne bisîmâhum feyu/ḣażu bi-nnevâsî vel-akdâm(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Hâżihi cehennemu-lletî yukeżżibu bihâ-lmucrimûn(e) Yatûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(in) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Velimen ḣâfe makâme rabbihi cennetân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Żevâtâ efnân(in) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Fîhimâ ‘aynâni tecriyân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)  Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Fîhimâ min kulli fâkihetin zevcân(i)  Mutteki-îne ‘alâ furuşin betâ-inuhâ min istebrak(in)(c) ve cenâ-lcenneteyni dân(in) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Fîhinne kâsirâtu-ttarfi lem yatmiśhunne insun kablehum velâ cân(nun) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Ke-ennehunne-lyâkûtu velmercân(u)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)Hel cezâu-l-ihsâni illâ-l-ihsân(u)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Vemin dûnihimâ cennetân(i) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)Mudhâmmetân(i)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)Fîhimâ ‘aynâni naddâḣatân(i)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)Fîhimâ fâkihetun ve naḣlun ve rummân(un)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Fîhinne ḣayrâtun hisân(un)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Hûrun maksûrâtun fî-lḣiyâm(i)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)Lem yatmiśhunne insun kablehum velâ cân(nun)Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)Mutteki-îne ‘alâ rafrafin ḣudrin ve’abkariyyin hisân(in) Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i) Tebârake-smu rabbike żî-lcelâli vel-ikrâm(i)

 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...