Din

Şinto Nedir?

17 Mayıs 2022

Şinto Nedir?

Şinto veya Şintoizm, Japonya’da inanılan yerli ve milli dinidir. Sadece Japonya’da bu dine inanan ve yapılan ibadetlere katılan 119 milyon kişi bulunmaktadır. Dünya’nın en eski dinlerinden biri sayılmaktadır. Şinto dini bir tür animizm olmasıyla beraber şamanistik ezgileri de bünyesinde bulundurmaktadır.

Şintoizm, Budizm dininin yaygın olduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Kelime anlamı olarak Çince kelimelere dayanmaktadır. “Şin” Çincede “Tanrı”, “To” ise “Yol” anlamına gelmektedir. Çince olan bu kelimelerin Japonca karşılığı ise Kami ve Mitchi kelimeleridir. Fakat 10. Yüzyıla denk gelecek zamanlarda Budizm dini ile karıştırılmaması için Çince Tanrının Yolu anlamına gelen “Şinto” adı seçilmiştir. 

Şintoizm’de çok tanrılı bir inanış bulunmaktadır. Bu tanrılara “Kami” ismi verilmiştir. Kutsal varlıkları ise “Gök Tanrıları” ve “ Yer Altı Tanrıları” olarak ikiye ayrılmaktadır. Gök Tanrıları iyiliği temsil ederken, Yer Altı Tanrıları ise kötülüğü temsil etmektedir. Uzak Doğu öğretilerinde Ying - Yang inanışıyla benzemekle beraber Şintoizm’de de iyi ile kötünün savaşı konu edinmiştir. Şintoizm inancına göre kişinin ruhunun arınabilmesi için açgözlülük, arzular ve mal mülk edinme hırsı gibi tüm dünyevi zevklerden tamamen vazgeçmesi gerekmektedir. 

Şinto Dini Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Şintoizm dini, 8. yüzyılın ilk zaman dilimlerinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Dünya üzerinde var olan en eski dinlerden biridir. Orta Asya dinleriyle oldukça fazla benzerlik göstermektedir. Ayrıca bazı inançları ve öğretileri de Konfüçyüs ve Lap Tzu’nun fikirleriyle de benzerlik göstermektedir. 

Şintoizm Özellikleri

Bu dine inanan kişilerin ibadet ettikleri tapınaklara “Torri” ismi verilmektedir. Ayna en önemli sembollerinden biridir. “Katana” ismi verilen ulusal kılıçlar da bu önemli dini semboller arasında gelmektedir. Şintoizm dininin diğer dinlerden ayrılan önemli bir özelliği ise kutsal kitabının olmamasıdır. Fakat Şintoizm ile alakalı çeşitli efsanelerin anlatıldığı kitaplar mevcuttur. Bu kitaplardan biri olan “Kojiki” ismi verilen kitapta Antik Japonya’ya ait mitolojik hikayeler ve çeşitli efsaneler yer edinmiştir. Diğer bir kitap ise “Nihongi” ismi verilen kitaptır. Bu kitapta devlet yöneticisinde olması gereken nitelikler ve yöneticilerin kaçınması gereken hatalar gibi konularda yer edinmiştir. 

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...