Din

Tarihte Dinlerin Toplum Yönetimine Etkisi

16 Ağustos 2021

Tarihte dinlerin toplum yönetimine etkisi çok eskilere dayanmaktadır. Özellikle ilkel zamanlarda toplumların temel ahlak kuralları ve bir eğitim anlayışının olmaması hayatın her alanında dinin öğretilerinin benimsenmesine neden olmuştur. Bu etki, doğal olarak siyasi hayatta da kendisini göstermiştir. Halkı yönetenler, dini öğretileri halkı yönetmekte bir yaptırım mekanizması olarak kullanmıştır.

 

 

Eski Toplumlarda Dinin Siyasi Hayat Üzerindeki Etkisi

İlk çağda insanlar, avcılık ve toplayıcılık üzerine bir yaşam tarzı benimsemişti. Bu nedenle bu toplumların dini inançları konusunda tartışmalar hala sürmektedir. Fakat bu ilkel toplumların tek tanrıya inandığına dair bir bilgi bulunmaktadır. Toplumlar yerleşik yaşama geçtikten sonra çok tanrıcılık yaygın hale gelmiştir. Yerleşik yaşama geçilmesi ile bir düzenin kurulması ve belli başlı kuralların olması ihtiyacını dini kurallar karşılamıştır.

 

 

Örneğin; eski Türk toplumlarında dinin sosyal ve siyasi yaşamdaki etkilerini Orhun Abideleri'nde rastlanmaktadır. Hitabeye göre vatanını terk edenler, düşmana itaat edenler ve kağanın buyruğuna uymayanlara Tanrı müdahalesi olurdu. Bu kişiler, en ağır şekilde cezaya çaptırıldı. Bahsedilen en ağır ceza ise ölümdür.

 

 

Orta Çağ da ise yaşamın her alanında kilisenin büyük etkisi bulunmaktaydı. Belki de tarihte dinlerin toplum yönetimine etkisi dendiğinde en önemli örneklerin başında Orta Çağ Avrupa'sı gelmekteydi. Kilise, sürekli çatışma halinde olan krallar ve feodal beyler üzerinde büyük bir siyasi egemenlik kurmuştur. Her iki grup da dini otoriteye karşı çıkmamak için kavga etmekten vazgeçmiştir. Orta Çağda kilise, ekonomik, siyasi ve sosyal yaşamı tamamen ele geçirmiştir.

 

 

Amerika'da ise anayasa ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması için çalışmalar yapılsa da bu durumun önüne geçilememiştir. Amerika'da dini gruplar sivil toplumun ve siyasi kültürün dönüşmesinde büyük rol sahibi olmuştur. İç ve dış politikanın belirlenmesinde ülke yönetiminden daha fazla etkili olmuştur. Bu etki, her ne kadar günümüzde geri plana itilmiş gibi görülse de halen etkilerinin devam ettiğini söyleyen tartışmalar vardır.

 

 

Dinin Toplumlar Üzerindeki Etkisi

Tarihte dinlerin toplum yönetimine etkisi çok eskilere dayanmaktadır. Günümüzde de bu şekilde yönetilen birçok önemli devlet bulunmaktadır. Bunun en önemli örneği Orta Doğu'dur. Özellikle İran'daki teokratik yapı, son kırk yıla damgasını vurmaktadır. Kırk yıl öncesindeki modern yaşam şu an kendini tamamen yok etmiştir. Aynı durum Suudi Arabistan'da da gözlenmektedir. Dinin buyrukları hayatın her alanında kendisini göstermektedir. Bir Avrupa devleti olan Vatikan da teokrasi ile yönetilmektedir. Bu küçük ülkede hayatın her alanında Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin öğretilerine rastlamak mümkündür.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...