Din

Tasavvuf Nedir? 

22 Nisan 2022

Tasavvuf Nedir? 

Tasavvuf kelimesi kısaca “İslam mistisizmi” olarak tanımlanmaktadır. Bu kelimenin manasında yaratılış kuramı yer almaktadır ve 4 ana unsur üzerine kurulmuştur. Bunlar; hakikat, marifet, şeriat ve tarikat. 

Birçok insan bu dört ana unsur içerisinde tasavvuf nedir ve insanlar bu inanışta neler bulur gibi soruları sormaktadır. 

Tasavvuf inancına göre “vücud-ı mutlak1 olan Allah (c.c) aynı zamanda “kemal-i mutlak”, “cemal-i mutlak” ve “hüsn-i mutlak” olarak da bilinmektedir. Allah’ın (c.c) şanı kendine izhardır. Allah’ın aşk-ı zati sebebi ile kendini görmek ya da göstermek istemesi âlemin yaratılması için asıl gerekçedir. İnsan nasıl kendisini görmek istediğinde aynaya bakma ihtiyacı duyuyorsa Allah (c.c) kendi güzelliğini temaşa için bir ayna gibi olan âlemi ve onun da en değerli varlığı olarak bilinen, kabul gören insanı yaratmıştır. 

Tasavvuf İnancı Esas Gayesi

Tasavvuf nedir ya da tasavvuf ilacında esas gaye nedir gibi sorular bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen insanlar tarafından sorulmaktadır. Tasavvufun esası yani temelinde ilahi aşk vardır. İlahi aşka erişmek adına ilk şey nefsi öldürmekten geçmektedir. Nefsin öldürülmesi ya da daha anlaşılır bir ifade ile yok edilmesi için 10 temel söz vardır. Bunlar;

  • Tevbe (tövbe)
  • Zühd
  • Tevekkül
  • Kanaat
  • Uzlet
  • Zikir
  • Allah (c.c) teveccüh
  • Sabır
  • Murakabe
  • Rıza olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasavvufta bu on unsurun tamamı için “usul-i aşare” adı verilir. Türkçesine 10 ilke, kural diyebiliriz. Usul-i aşarenin sonucundan vahdet makamına birey ulaşabilir. Tasavvuf öğretine göre sırasıyla vahdet, fenafillâh, Beka Billah şeklinde gerçekleşir.

Tasavvuf Öğretisindeki Aşamalar

Tasavvuf öğretisinde bireyin izlemesi gereken belirli aşamalar vardır demiştik. Bu aşamalarda neler olur birlikte öğrenelim:

Fenafillah; “Allah’ın (c.c) varlığı içinde yok olmak” olarak tabir edeceğimiz bu aşama içerisinde tasavvuf inancına gönül veren kimseler, bütün varlıklarını yok etmektedir. Burada kast edilen her şeyi unutmak dünyasal ilişkilerden amaçlardan vazgeçmektir. Burada amaç Allah (c.c) ile bir olmaktadır. Yani bu aşamadan masivadan geçmesidir. 

Masiva; tasavvuf öğretisine göre Allah (c.c) dışında kalan her varlık, durum ya da şey masiva olarak isimlendirilmektedir. 

Beka billah; Fenafillah aşamasına varan tasavvuf ehli birey daha sonra Beka Billah makamına ulaşır. Beka Billah “Allah (c.c) ile var olma” anlamı taşımaktadır.

İstiğna; tasavvuf öğretisi içerisinde insanın Allah’tan (c.c) başka hiçbir kimseye, hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması anlamına gelir. 

Sufi; tasavvuf ehli olan bireydir. Bunun ilk ve önemli ismi olarak Küfeli Ebu Haşim söylenmektedir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETLERİ

1 Mayıs 2023

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı boyunca uyguladığı davranışlar ve söyleml...

Felak Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Felak Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’i yeni öğrenmeye başlayanlar Felak Suresi ve anlam...

Nas Suresi ve Anlamı

26 Temmuz 2022

Nas Suresi ve AnlamıKur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nas Suresinin Anlamı meraklı okurl...