Termik Santrali Nedir? 

4 Kasım 2021

Termik Santrali Nedir? 

Termik santralleri katı, sıvı ve gaz halinde bulunan yanıcı maddelerin yakılması ile kimyasal enerjiye ısı enerjisine, daha sonra elde edilen ısı enerjisini mekanik enerjisine dönüştürülmesiyle ve nihai olarak elde edilen mekanik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle kurulumu yapılan küçük, orta ve büyük ölçekli tesislerdir. Bu tesislerin ilk kurulumu ve kullanımı ise 1882 yıllarının başında ticari amaçlı olarak elektrik enerjisinin üretilmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise termik santrallerin kullanımı çok yaygın olması hali hazırda elektrik enerjisi üretmek için aktif olarak kullanılmaktadırlar. Termik santrallerinde ise yakıt olarak kullanılan maddeler ise linyit, doğalgaz, motorin, fueloil taş kömürü, doğal buhar vb. gibi yanıcı maddeler kullanılarak elektrik enerjisi üretimi söz konusudur.
Enerji Santrali, Jeotermal, Jeotermal Enerji

Nasıl Çalışır?

Yanıcı maddelerin yakılması ile ortaya çıkan ısı enerjisi ile büyük su kazanlarında bulunan su kaynatılarak buhara dönüştürülür; elde edilen bu buharın basıncı düşük olmasından dolayı tekrardan bu buharı yüksek basınç altında (160 bar) ve yüksek sıcaklıkta (550 C) tekrar ısıtılması sağlanır. Daha sonra elde edilen yüksek basınçlı buhar ile buhar türbinin dönmesiyle mekanik enerji elde edilir. Elde edilen mekanik enerji ile türbine bağlı olan jeneratör milinin dönmesi ile jeneratörde gerilim indüklenmesi ile elektrik enerjisi üretilmiş olur. Daha üretilen elektrik enerjisi transformatör tarafından alçak gerilim yükseltilerek şalt sahasına yapılan enerji nakil transferi ile kullanılmak üzere şehirlere, köylere, beldelere, mezralara, sanayi tesislerine vb. gibi yerleşim olan alanlara iletim ve dağıtımı yapılarak son tüketiciye ulaştırılır.
Genel anlamda bir termik santralde ait ana kısım ve ekipmanlar olarak;
Buhar üreteci-kazan
Buhar türbini
Kondanser
Besleme suyu pompası
Jeneratör
Temel bileşenler ve ekipmanlar ile birlikte baca gazı giderim üniteleri, baca gazı toz tutma üniteleri, soğutma suyu sistemleri, yatak-kontrol yağı sistemleri, kömür hazırlama ekipmanları, saf su üretim sistemi gibi büyük sistemlerde termik santral prosesinde yer almaktadır.
Buhar üreteci-kazan: Kazanların ana işlevi yanma prosesi neticesinde ortaya çıkan termal enerjiyi Rankine Çevrimi’nde bahsedilen ve sistemde kapalı çevrim içerisinde bulunan su ve buhara aktarmaktır.
Buhar türbini: Buhar türbinleri elektrik üretimi aşamasında en önemli güç aktarıcı organladır. Türbin çalışması esnasında akışkanın enerji seviyesi akış hattı boyunca düşmeye devam ederek termal enerjinin mekanik enerjiye dönüşümü sağlanır.
Kondanser: Kondanser türbin içerisinde kanatlar arasından ilerleyerek enerjisini bırakmış olan buharın son kademeden sonra sisteme yeniden gönderilmesi için yoğuşturulmasını sağlayan ekipmandır.
Besleme Suyu Pompası: Su buhar çevrimi besleme suyunun tankından itibaren başlar. Tank sonrasına yerleştirilmiş olan besleme suyu pompasının görevi besleme suyu basıncını kazan için istenilen seviyeye çıkararak besleme suyunun sisteme gönderilmesini sağlamaktır.
Jeneratör: Termik santrallerde generatör en önemli ekipmanlardan biridir. Buhar türbini tarafından tahrik edilerek, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

KIZIL GEZEGEN MARS VE BİLİNMEYENLERİ

2 Mayıs 2023

Mars, Güneş Sistemi'nde Dünya'ya en yakın dördüncü gezegendir ve "Kızıl Gezegen" olarak da ...

DUYGULAR VE ORGANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

30 Nisan 2023

İbn-i Sina (veya Avicenna olarak da bilinir), 980-1037 yılları arasında yaşamış İranlı bir ...

VENÜS'ÜN DÜNYA ETRAFINDAKİ TAM DÖNÜŞÜ

2 Eylül 2022

Venüs veya Çolpan; Güneş’e en yakın ikinci, sıcaklık bakımından en sıcak gezegendir. Gü...

Fen Bilimleri Kaç Ana Başlıkta İncelenmektedir

14 Ağustos 2022

 Fen bilimleri; insanların maddesel çevresindeki nesneleri ve olayları deneyler, buluşlar v...