Ticaret Hukuku

4 Ağustos 2022

 

Ticaret Hukuku nedir? Üretim, değişim ve tüketim aşamalarında ticaretle ilgili işleri düzenleyen hukuk dalına “Ticaret Hukuku” denmektedir. İşletmeler, tüccarlar ve bireyler arasındaki ticari ilişkiler, borç ilişkileri ve alışveriş; ticaret sicili, marka, haksız rekabet ve cari hesap konuları ile tarafların haklarını düzenleyen bir hukuk alanıdır. Bu alanın kapsamına; ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evraklar hukuku, taşıma hukuk, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku da girmektedir. Ticaret hukuku içeriği ve özellikleri itibariyle özel hukuka girmektedir. Kişi veya şirketlerin irade özgürlüğü ve eşitlik vardır. Medeni hukuk ve borçlar hukuku ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Ticaret hukukunu ilgilendiren temel kanunlar: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Banka kartları ve Kredi Kartları Kanunudur.

Ticaret Hukukunun Nitelikleri Ve İçeriği

Ticaret Hukuku nedir? Ticaret hukuku; ticari olan örf ve adetlere önem vermektedir. Ticari işlemlerde şekilcilik ön plandadır, bunun en temel nedeni ise kamu ile yapılan işlemlerdir. Tarafların eşitliği ilkesi kabul edilmiştir. Bunun yanında; ticaretin küreselleşen dünyada ülkeler arasında yaygınlaşmasından ötürü uluslar arası niteliklidir. Avrupa Birliği ile belirlenen ve “Dünya Ticaret Örgütü” tarafından benimsenen ilkeler yeni Türk Ticaret Kanununa yansıtılmıştır.

Esası ticari işlerle ilgili olmasından gelmektedir. Muhatabı sadece tacir veya ticari işletme değildir. Bireyler arasında da ticari işler olabilir. Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün konular ticari iş sayıldığından ticaret hukukunun konusudur. Ticari iş olmaya bağlanan sonuçlar, teselsül karinesi (zincirleme borçluluk), ticari işlere özel faiz hükümleri, ticari işlerde zaman aşımı, ticari hükümler, ticari davalar ve ticari kişilikler de ticaret hukukunun kapsamına dahil olmaktadır.

Ticaret Hukuku Neleri İncelemektedir

Ticaret Hukuku nedir, neleri incelemektedir? Kapsadığı başlıklar altında şöyle incelenmektedir:

Ticari işletme hukuku; işletmelerin yapısını, çeşitlerini, kurulma şeklini ve tasfiyesini içinde barındırmaktadır. Tacir ve esnaf arasındaki farklılıkları açıkça ortaya koyarak “Ticari yargı, haksız rekabet ve cari açık” vb kavramların tanımlarını belirlemektedir. Şirketler hukuku; şirket türlerini, kuruluşunu, işleyişini ve sona ermelerini belirleyen kurallar bütünüdür. Kıymetli evraklar hukuku; çek, senet gibi maddi değeri ve hak edişleri olan belgelerin geçerliliğini, kapsamını ve devrini belirleyen ve gerçekleştiğinde anlaşmazlıkları çözen hükümleri taşımaktadır. Taşıma hukukunun konusu eşya ve yolcu taşınmasıdır. Deniz ticareti hukuku; gemi, kaptan, bayrak ve denizaşırı taşımacılık konularını kapsamaktadır. Sigorta hukuku; sigorta şirketinde çalışan kişilerle, sigorta yaptıran kişilerin sözleşmelerini ve sözleşmeden kaynaklı menfaatlerini güvence altına alan kuralları içermektedir.

Yorumlar

İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen puan seçin!
Lütfen bir yorum yazın!

İlgili Yazılar

Çekişmeli Boşanma Davasında Temel Konular

29 Mayıs 2022

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma sürecinin hu...

Kat Mülkiyeti Nedir?

17 Mayıs 2022

Kat Mülkiyeti Nedir?Ana gayrimenkul yapısı içinde olan bağımsız bölümlerin üstündeki ...

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

12 Mayıs 2022

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?Ülkemizde faaliyet alanı olarak önemli bir yer kaplayan inşaat se...

Pomem Alım Şartları Nelerdir?

4 Mayıs 2022

Pomem Alım Şartları Nelerdir?Polis Akademisine her sene binlerce kişi polis adayı olarak ba...